We Translate On Time

Termeni și condiții


Acești termeni si condiții formează contractul dintre We Translate On Time și dumneavoastră în ceea ce privește serviciile prestate de noi.

Definiții

în această secțiune următorii termeni ar trebuii interpretați astfel:

"Company" means the website We Translate On Time.
"Client" se referă la persoana, firma, organizația, corporația, împreună cu orice filială sau asociat pentru care Compania a fost de acord să furnizeze serviciile în temeiul acestor termeni și condiții de afaceri.
"Servicii" se referă la serviciile de traducere și orice alte servicii pe care Compania le-ar putea oferi Clientului.
"Moneda Locală" se referă la moneda convertită de către Companie prin mijloacele determinate de aceasta.
"Documente Originale" se referă la orice document, material, element text, imagini, grafice, fotografii, modele, date ori alte informații legate de Servicii oferite de către Client Companiei.
"Livrabil" se referă la versiunea finală și tradusă a Documentului Original sau a altui document oferit de către Companie Clientului întemeiat și rezultat din furnizarea Serviciilor.
"Comanda" se referă la comanda făcută de Client incluzând actul plății.
"Acord" se referă la orice comandă ce a fost acceptată de Companie.

Furnizarea de Servicii

Compania este de acord să furnizeze Servicii Clientului în conformitate cu acești Termeni.
Clientul este mereu responsabil pentru folosirea Serviciilor în conformitate cu acești Termeni și niciodată pentru orice activități ilegale. Prin urmare, Clientul trebuie să își asume responsabilitatea în cazul folosirii eronate a website-ului.
Compania își rezervă dreptul de a suspenda sau a întrerupe oricare sau toate Serviciile, având totuși responsabilitatea să ducă la bun sfârșit Comenzile incomplete, cu excepția cazurilor descrise în clauza 4.2
Compania își rezervă dreptul de a altera rezonabil acești Termeni în orice moment, fără consecințe asupra Acordurilor și Comenzilor anterioare.
Clienții nu au nici o perioadă în timpul căreia pot anula Comanda. Modificările sunt subiectul aprecierii și aprobării de către Companie.
Serviciile sunt comandate pe Internet prin intermediul website-ului, prin completarea pașilor afișați, plata și acceptarea acestor Termeni de către Client.
Când Clientul accesează Serviciile prin Internet, Clientul e responsabil pentru furnizarea corectă a datelor personale și pentru o conexiune stabilă la Internet, necesară pentru accesarea Serviciilor.
Compania nu are nici o responsabilitate pentru situația în care Serviciile nu sunt furnizate Clientului datorită furnizării incorecte a datelor personale, eroare în comunicare și/sau conexiune la Internet instabilă.
Clientul este de acord că Firma nu garantează în nici un fel nici un rezultat specific sau derivat de la Serviciile Companiei.
Clientul va furniza Companiei toate Materialele Sursa necesare cu o lizibilitate suficientă pentru a permite Companiei să furnizeze Serviciile.
Clientul va furniza în orice măsură Companiei toate materialele sursă și informațiile exacte care ar putea fi necesare pentru furnizarea cea mai adecvată a unui serviciu de calitate.
Compania poate corecta orice erori tipografice sau alte erori sau omisiuni în orice Materiale sursă legate de furnizarea Serviciului fără nicio răspundere față de Client.

Taxe și Plăți

Comisionul plătit de Client pentru servicii este stabilit în Ordin direct legat de Serviciile furnizate de Companie sau convenit în alt mod cu Compania prin e-mail.
Taxa se calculează după numărarea estimată a numărului de cuvinte din toate materialele sursă.
Neefectuarea primirii plății datorate implică oprirea imediată a procesului de livrare a comenzii până la finalizarea cu succes a transferului plății. Clientul va fi notificat pentru a corecta aceste situații.
Toate plățile se fac în moneda de tranzacționare strict în actul Ordin prin card de credit sau prin alte mijloace disponibile.
Compania adaugă în Taxa percepută tuturor clienților europeni taxa pe valoarea adăugată (cu excepția companiilor cu sediul în afara Portugaliei), pentru care Clientul va fi supus în plus la rata solicitantului de 23%
Compania își rezervă dreptul de a ajusta prețurile fără consecințe pentru acordurile anterioare.
Costurile adiționale suplimentare sunt percepute de Companie pentru îndeplinirea oricăror sau a tuturor celor ce urmează în legătură cu Serviciile, în conformitate cu Ordinul Clientului:
Traduceri Tehnice.
Modificări sau alte cerințe cerute de Client după 10 zile de la data livrării.
Alte taxe legate de mijlocul de plată.
Facturile se eliberează până la 10 zile de la data livrării, când Clientul completează datele necesare facturării.
Taxa este ajustată în funcție de termenul limită pentru livrările selectate de client în timpul procesului de comandă.

Garanții și Responsabilitate

Clientul este de acord în mod expres că utilizarea serviciilor se face pe unicul risc al Clientului. Compania, agenții săi, contractanții, licențiații și angajatorii nu garantează că Serviciile vor fi absolut fără erori.
Răspunderea Companiei va depune toate eforturile pentru livrarea Serviciilor în orice termen convenit, care va fi datorată față de Clienți, din cauza oricărei întârzieri în livrare, cu excepția cazului în care s-au produs urmatoarele evenimente:
Hacking de sistem sau viruși de calculator;
Deces sau vătămare corporală;
Electricitate sau defecțiuni de telecomunicații, indiferent de situație;
Război, invazie, acte de terorism, ostilități (declarate sau nu), război civil, revoltă, schimbări de legislație, inundații, incendii, secete sau alte dezastre naturale.
Pentru orice alte cazuri de întârziere, Compania va da Clientului posibilitatea de a alege rambursarea completă sau prelungirea termenului limită. În cazurile în care Clientul dorește să prelungească termenul limită, Compania trebuie să dea un nou termen și este obligată să compenseze Clientul.
Compania contractează în temeiul acestor Termeni exclusiv cu Clientul și nu are în mod expres nicio relație contractuală sau răspundere de orice natură în virtutea acestor Termeni către orice terță parte.
Compania nu va fi răspunzătoare față de Client sau orice terță parte, în niciun caz, pentru orice pierdere sau daună de orice natură (inclusiv pierderea profitului).

Livrarea și Calitatea serviciilor

Clienților li se solicită să notifice Compania cu privire la orice probleme legate de calitatea serviciilor primite în termen de cel mult 10 zile de la livrarea proiectului. Rețineți că, după expirarea acestei perioade, în timp ce cele mai bune eforturi vor fi făcute, Compania nu poate garanta că proiectul va fi revizuit.
Compania va revizui erorile sau omisiunile în cazul în care un îi este înaintat un raport complet care precizează fiecare dintre erorile sau omisiunile prezente și îi este transmis Companiei în scris. Ca urmare a oricăror erori sau omisiuni în cadrul proiectului, compania le va revizui și le va reintroduce.
În cazul în care Clientul nu a dat o notificare scrisă către Companie că Produsul nu este satisfăcător în termen de 10 zile de la livrare, Clientul va fi considerat că a acceptat și a aprobat Produsul, iar Compania nu va fi responsabilă pentru niciun defect al calității traducerii sau eșecul ei de a corespunde așteptărilor.
Livrarea serviciului către client este considerată a fi avut loc prin postare sau prin e-mail, prin modem sau prin internet, iar riscul va fi transmis clientului. Cu toate acestea, Compania va păstra o copie a Produsului pentru o perioadă de 6 luni și va re-difuza gratuit acea copie suplimentară la solicitarea Clientului.

Angajați și Subcontractori

Compania își rezervă dreptul și, prin urmare, are dreptul să subcontracteze sau să externalizeze în alt mod toate sau o parte din Servicii către orice terță parte pe care o selectează și nu are nicio obligație de a notifica Clientul fie cu privire la alegerea acelei părți terțe, fie la orice modificare ulterioară la identitatea terțului selectat.
Clientul înțelege și recunoaște efortul Companiei de a investi timp și resurse extinse în găsirea, angajarea și reținerea și / sau instruirea angajaților, consultanților, subcontractanților și agenților săi. În consecință, Clientul este de acord că în timpul furnizării Serviciilor și pentru o perioadă de cinci ani după aceea, Clientul nu are dreptul direct sau indirect, individual sau în calitate de proprietar, ofițer, director, angajat, consultant sau agent al oricărei companii Sau orice altă entitate, în orice mod, să angajeze sau să încerce să angajeze, să rețină, să angajeze sau să solicite, în orice mod, orice angajat, consultant, subcontractant sau agent al Companiei să efectueze orice fel de Servicii.

Confidențialitate și Securitate

"Natura lucrării și a informațiilor transmise Companiei de către Client trebuie să fie confidențiale. Compania nu v-a divugla sub nici o formă, fără acordul Clientului orice informație către orice altă persoane, decât angajații autorizați sau subcontractori ai companiei și asta in cazul in care natura muncii lor necesită acest lucru. Prevederile prezentului alineat nu se aplică în măsura în care Compania este obligată prin lege să divulge astfel de informații sau în măsura în care aceste informații sunt sau au devenit o chestiune de cunoaștere publică, altele decât prin divulgarea de către Companie."
Compania asigura Clientul că posesia de date personale respectă reglementările impuse in termenii Directivei Europene de Protecție a Datelor - Directivă 95/46/EC.
Datele clientului ce sunt obținute prin intermediul website-ului companiei sunt criptate cu un protocol SSL (Secure Sockers Layer) și cu o cheie de criptare de 128 de biți.

Jurisdicție

Acordul este reglementat în conformitate cu legea Portugheză, iar părțile se supun jurisdicției instanțelor din Portugalia.